Plus 500 Broker Online

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
  Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

 • FinMax
  FinMax

  Broker honesto!

Торгуйте CFD на акции, индексы, валюту и криптовалюту

Надежность, Инновация, Эффективность.
Присоединяйтесь к миллионам трейдеров, которые уже торговали с Plus500.

Получите больше

Мы предлагаем полный пакет услуг:

 • Узкие спреды
 • Без комиссионных
 • Кредитное плечо до 1:300
 • Быстрое и надежное выполнение ордеров
 • Plus500, в основном, получает плату за предоставляемые услуги посредством спреда Бид/Аск.

Торгуйте с доверием

Plus500 Ltd является частью индекса UK FTSE 250 и котируется на основном рынке Лондонской фондовой биржи для торгуемых компаний

Ваши дегежные средства хранятся на отдельных банковских счетах

* Некоторые способы оплаты могут быть недоступны в вашей стране.

Контролируйте ситуацию

Используйте наши передовые инструменты и функции для полного контроля вашего торгового счета:

 • Стоп-лимит / Стоп-лосс / Скользящий стоп
 • Гарантированный стоп
 • Защита от отрицательного баланса
 • БЕСПЛАТНЫЕ уведомления оповещения по электронной почте и пуш-уведомления о событиях на рынках
 • Оповещения о движении цен, изменении в % и мнении трейдеров

Исследуйте рынки

Торгуйте на самых популярных мировых рынках и изучайте бесконечные торговые возможности. Мы предлагаем тысячи финансовых инструментов, БЕСПЛАТНЫЕ котировки в режиме реального времени и круглосуточная онлайн-поддержка.

Търгувайте с CFD върху акции, индекси, Forex (валута) и криптовалути

Надеждна, лесна, иновативна.
Присъединете се към милиони хора, които вече са търгували с Plus500.

Получете повече

Ние предлагаме пълния пакет от:

 • Дружество Plus500 бива компенсирано за своите услуги предимно чрез спреда „Купува“/„Продава“.

Търгувайте с доверие

Дружество Plus500CY Ltd е лицензирано и регулирано от Кипърската комисия по ценни книжа и фондови борси (номер на лиценза: 250/14).

Plus500 е дружество от индекса UK FTSE 250, листвано на Основния пазар за листвани компании на Лондонската фондова борса.

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
  Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

 • FinMax
  FinMax

  Broker honesto!

Средствата Ви се съхраняват на сигурно място в отделни банкови сметки.

Защитено чрез SSL

Инвестиционна фирма съгласно MiFID

* Някои от начините на плащане може да не са налични за Вашата страна.

Поемете управлението

Използвайте нашите усъвършенствани инструменти и функции, за да получите контрол над своя профил:

 • Стоп-лимит/Стоп-загуба/Плаващ стоп
 • Гарантиран стоп
 • БЕЗПЛАТНИ имейли и насочени известия относно пазарни събития
 • Сигнали за движения на цените, промяна в % и мнения на търговците

Изследвайте пазарите

Търгувайте на най-известните световни пазари и проучвайте безкрайните възможности за търговия. Предлагаме хиляди финансови инструменти, БЕЗПЛАТНИ котировки в реално време и денонощна онлайн поддръжка.

Честна игра

Plus500 през 2020 г.

Търговията е на Вашите услуги

Търгувайте навсякъде, по всяко време, като използвате нашите разнообразни платформи.

Имате нужда от помощ?

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76,4% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Поради законови изисквания, бонуси не могат да бъдат предоставени за клиенти на Plus500CY.

Дружество Plus500 бива компенсирано за своите услуги предимно чрез спреда „Купува“/„Продава“. Проверете нашите Такси и тарифи.

Plus500 Ltd е търговска марка на Plus500 Ltd. Plus500 Ltd оперира чрез следните дъщерни дружества:
Дружество Plus500CY Ltd е лицензирано и регулирано от Кипърската комисия по ценни книжа и фондови борси (номер на лиценза: 250/14).
Plus500CY Ltd е емитентът и продавач на финансови продукти, описани или налични на този уебсайт. Адрес на управление: Plus500CY Ltd, 1 Siafi Street | 3042 Limassol
Plus500 UK Ltd е оторизирана и регулирана от Надзорната комисия във Великобритания Financial Conduct Authority. Регистрационен номер в Надзорна комисия във Великобритания: 509909.
Plus500AU Pty Ltd притежава AFSL #417727, издадено от ASIC, FSP № 486026, издаден от FMA в Нова Зеландия и Удостоверение за упълномощен доставчик на финансови услуги #47546, издадено от FSCA в Южна Африка.
Plus500SEY Ltd is authorised and regulated by the Seychelles Financial Services Authority (Licence No. SD039).
Plus500SG Pte Ltd (UEN 202022211Z) притежава лиценз за услуги на капиталовите пазари от Финансовия орган на Сингапур – за търговия с продукти на капиталовите пазари (лиценз № CMS100648-1).

Trade CFDs on Shares, Indices, Forex and Cryptocurrencies

Reliable, Simple, Innovative.
Join millions who have already traded with Plus500.

Get More

We offer the complete package:

 • Tight spreads
 • No commissions
 • Leverage of up to 1:300
 • Fast and reliable order execution
 • Plus500 is mainly compensated for its services through the Bid/Ask spread.

Trade with Trust

Plus500AU Pty Ltd, AFSL 417727 is an Authorised Financial Services Provider FSP #47546 in South Africa

Plus500 Ltd is a UK FTSE 250 company listed on the London Stock Exchange’s Main Market for Listed Companies

Client money is segregated

* Some of the payment methods may not be available in your country.

Take Control

Use our advanced tools and features to gain control on your account:

 • Stop Limit / Stop Loss / Trailing Stop
 • Guaranteed Stop
 • Negative balance protection
 • FREE email & push notifications on market events
 • Alerts on price movements, Change % & Traders’ Sentiments

Explore Markets

Trade the world’s most popular markets and explore endless trading opportunities. We offer +2000 financial instruments, FREE real time quotes and dedicated round-the-clock customer support.

Trader’s Guide

Play Fair

Plus500 in 2020

Trading at your fingertips

Trade anywhere, anytime using our various platforms.

Need Help?

Remember that CFDs are a leveraged product and can result in the loss of your entire capital. Trading CFDs may not be suitable for you. Please ensure you fully understand the risks involved. Please consider our User Agreement, Risk Warning, Summary Order Execution Policy and FAIS Statutory Declaration, before using our services. CFD traders do not own or have any rights to the underlying assets.

Plus500 is mainly compensated for its services through the Bid/Ask spread. Check our Fees & Charges

This website contains general information which doesn’t take into account your personal circumstances.

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
  Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

 • FinMax
  FinMax

  Broker honesto!

Like this post? Please share to your friends:
Como ganar dinero con el tipo de cambio
Deja un comentario

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: